info@royalschoolcavan.ie +353-49-4361605
Comment are off

Seachtain na Gaeilge

Céiliúradh Seachtain na Gaeilge sa Scoil Ríoga idir an 12ú agus an 16ú Márta, 2018.  I rith na seachtaine rinneadh an-iarracht an Ghaeilge a chur chun cinn agus tugadh seans do gach duine páirt a ghlacadh sna himeachtaí a bhí ar siúl sa scoil. , Eagraíodh go leor imeachtaí i rith na seachtaine,  ceardlann rince, tráth na gceist, comórtaisí agus go leor rudaí eile.  Is léir ón aiseolasis atá faighte againn ó na daltaí agus dreamanna eile gur sheachtain iontach í!

About the Author